arama

Merhaba Dünya!

Hoş geldiniz dünyamıza! Bu sitede sizlere sanat ve topluma ilişkin bilgiler ve düşünceler ulaştırma amacındayız...
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Sanat ve Toplum
  • 1 Star
    Loading...

Gün olmasın ki yeni ürünler ve sanat adına yeni şeyler ortaya çıkmasın. Bunların çoğunun ne kadar doğru ve gerçekliği içeren Anal porno sanat yapıtları olduğu tartışmalıdır. İşin kötüsü, bu konuda, üzerinde anlaşılır bir değerler bütünü de yok! Herkes kendi sanat ya da edebiyat anlayışını önceleyerek, kendi sanatını ve sanatçısını yaratma ve öne çıkarma amacında gibi görünmekte.

Biz, bir kaç arkadaş bu anlayışın önüne geçebilmek ve karınca kararınca sanatta ve edebiyatta doğru bir anlayışın-ki böyle bir anlayışın var olduğuna inanıyoruz- üzerinde anlaşılması ve bu doğrultuda gerek var olan gerek geleceğin sanatçılarına doğruyu anlayışı, değiştiren ve dönüştüreni üretme sürecinin nasıl başarılacağının tartışma alanını yaratmak niyetiyle yola çıktık.

Kısaca “Gerçekliğin kendisinden yola çıkan sanat anlayışı” diyebileceğimiz bakış açımızın ülkemiz sanatında ve edebiyatında Esmer porno yaşama etkin bir şekilde uyarlanışının, ülkenin içinde bulunduğu kara günlerin son bulmasına ve ülkemizin her kesiminden insanının geleceğe ilişkin umutlarını ve inançlarını uyanık tutmasına katkıda  bulunacağı düşüncesindeyiz. Estetik kaygılardan uzak olan ve gerçekliğe değinmeyen ya da onu çarpıtan her sanat ve edebiyat ürününü red ediyoruz.

İnanıyoruz ki, sanat ve edebiyat değiştirendir, dönüştürendir ve güzelliğin arayışını hep uyanık tutandır. Bu amaçla bizimle bir arada olma türk porno tutarlılığında olan her sanatçı ve yazar arkadaşımızı kucaklayacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Sanat ve Toplum