Burdur Yöresi Bucak Zeybeği

Kaynak Kişiler: Süleyman ŞENCAN, İsmail GÜNGÖR, Şeref Üresin, Mehmet ŞENCAN
Notaya Alan: Aytekin ERSAN
Zeybeği Oynayanlar Kaynak Kişiler : SÜLEYMAN ŞENCAN _ İSMAİL GÜNGÖR

Teke sempozyumunda Hasan Akın, tarafından bildiri olarak sunulan, 2012 yılında kaynak kişiler Süleyman Şencan, İsmail Güngör, Şeref Üresin, Mehmet Mencan dan derlenen Aytekin Ersan tarafından notaya alınan 11 bölümden oluşan Bucak Zeybeği; Teke yöresi halk oyunlarının dinamik göstergesidir.

”Sert kalk, yavan diz çök, oyna durma oyna,
Zaten bu ahenkler pek kolaydır sana.

Zeybeğim zeybeğim yanık zeybeğim,
Gönlü temiz alnı açık zeybeğim.

Oyna, gez yiğitçe salla cepkeni,
Kimse asla gamlı görmesin seni.”

Sanat Ve Toplum